Telefón
Email
Naša adresa

Horná 1073/1, Čadca

02201

Slovensko

Vyskúšajte si spoluprácu
ZADARMO

Náš tím

MDDr. Peter
DŽUPA

manažér zubnej techniky

Andrea
TABAČKOVÁ, dipl.z.t.

odborný garant,
 zubný technik fixného úseku

Katarína
CHLEBCOVÁ

zubný technik snímateľného
úseku

Ondřej
SZOTKOWSKI, DiS

zubný technik fixného a snímateľného úseku

Marcela
VOREKOVÁ

asistent zubnej techniky

Michaela
WALKOVÁ, DiS

team leader, 
zubný technik fixného úseku